Legitimation af selskaber - Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 12, stk. 3

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 19. maj 2008

 

Afgørelse


Finanstilsynet har vurderet, at en selskabsrapport kan anvendes til at legitimere selskaber, jf. § 12, stk. 3 i hvidvaskloven.

Sagsfremstilling


Finanstilsynet er blevet spurgt, om det er tilstrækkelig legitimation efter hvidvasklovens § 12, stk. 3, hvis der som legitimation anvendes en selskabsrapport i stedet for et sammenskrevet resumé. En selskabsrapport er billigere at fremskaffe end et sammenskrevet resumé.

Retligt grundlag


Af hvidvasklovens §, stk. 3, fremgår det, at hvis kunden er en virksomhed, skal legitimationen omfatte navn, adresse cvr-nr. eller anden lignende dokumentation, hvis virksomheden ikke har et cvr-nr.

Af Finanstilsynets vejledning pkt. 114 til hvidvaskloven fremgår det, at legitimation af selskaber eksempelvis kan ske med et sammenskrevet resumé fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vurdering


Finanstilsynet har vurderet, at en selskabsrapport opfylder kravene i § 12, stk. 3 og dermed kan anvendes som dokument til at legitimere selskaber.

Senest opdateret 04-09-2008