Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2013

31-12-2013

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2013

 

Selskab

Dato

Beskrivelse

Link

Arbejdstagernes pensionskasse, SISA 26.08.2013 Gebyr ved overførsel af udtrædelsesgodtgørelse til andet selskab  pdf 
  20.12.2013  Endelig depotrente 2013, samt opdatering af satser for 2014 pdf 
  20.12.2013  Ændring af markedsværdidødeligheder  pdf 
Arkitekternes Pensionskasse  19.12.2013  Risikotillæg (forrentning af egenkapital og særlige bonushensættelser)  pdf 
  19.12.2013  Bonusparametre for 2014  pdf 
  19.12.2013  Markedsværdiparametre ultimo 2013  pdf 
Bankpension 04.03.2013 Ændringer til opgørelse af markedsværdi pdf
  30.04.2013 Ændring af krav til helbredsoplysninger ved optagelse og dækningsændring. pdf
  30.04.2013 Nyt satsbilag pdf
  30.04.2013 Sammenskrivning af det tekniske grundlag pdf
  30.04.2013 Nyt overskudsregulativ, bonusregulativ samt kontributionsprincipper pdf
  30.04.2013 Beregningsgrundlag for tre nye investeringsprofiler og ændringer i beregningsgrundlag som følge af lov om unisex og overgang fra livsvarig til ophørende invaliderente pdf
  20.12.2013  Ekstra omvalgsmulighed for medlemmer for PALP  pdf 
  20.12.2013  Fastsættelse af satser for 2014 og ændringer til opgørelse af markedsværdi  pdf 
Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 17.07.2013 Ændring af dødelighed på bonusgrundlag på Regulativ 1 og 2 pdf
  17.12.2013  Regler for flyt mellem rentegrupper  pdf 
  17.12.2013  Ny risikogruppe  pdf
  17.12.2013  Bonusparametre for 2014 og midlertidigt bortfald af gebyr ved overførelse af visse pensionsordninger  pdf 
  17.12.2013  Gebyr ved afgiftsberigtigelse af kapitalpension  pdf 
  17.12.2013  Opdatering af markedsværdigrundlag  pdf 
  17.12.2013  Nye rentegrupper  pdf 
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse  20.12.2013  Bedste estimat ved opgørelse af markedsværdi  pdf 
  20.12.2013  Bonussatser for året 2014  pdf 
Lægernes Pensionskasse 30.02.2013 Ændrede forsikringsbetingelser for kritisk sygdom pdf
  06.03.2013 Forfining af reglerne i afdeling LP og LPUA for fordeling af afkastet indenfor udjævningsgrupper pdf
  06.03.2013 Sammenlægning af kontributionsgrupper, regler for bonus til udligning af forskelle i kollektivt risikobonuspotentiale og satser for deltabonus og deltarisikobonus primo 2013 pdf
  06.03.2013 IBNR og RBNS medtages under erstatningshensættelser og hele ændringen i erstatningshensættelser medtages under risikoresultatet fra og med ultimo 2012 pdf
  06.03.2013 Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2012 - uændret invaliditet, ændrede gebyrer og uændret administrationsfradrag og rettelser til anmeldelse af dødelighed og levetidsforbedring af 28. december 2012 pdf
  18.03.2013 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen i 2012 i Lægernes Pensionskasse pdf
  20.12.2013  Forventet Risikoforrentning for 2014  pdf 
  30.12.2013  Satser for bonus og pensionisttillæg for 2014  pdf 
  30.12.2013  Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2013 - ændret invaliditet, dødelighed, levetidsforbedringer og gebyrer og uændret administrationsfradrag  pdf 
MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer 30.04.2013 Bonusparametre for 2013 (tillæg 1) pdf
  19.12.2013  Risikotillæg (forrentning af egenkapital og særlige bonushensættelser) pdf 
  19.12.2013  Bonusparametre for 2014  pdf 
  19.12.2013  Grundlagsrenteændring  pdf 
  19.12.2013  Markedsværdiparametre ultimo 2013  pdf 
Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter 28.02.2013 Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2013 pdf
  16.12.2013  Markedsværdiparametre ultimo 2013  pdf 
  16.12.2013  Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2014  pdf 
Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 10.04.2013 Realiseret risikoforrentning for 2012 pdf
  10.04.2013 Ændring af praksis for overgang til forsikringsklasse I ved alderspensionering for ordninger i forsikringsklasse III pdf
  17.12.2013  Bonussatser, gruppelivssatser mv. for 2013  pdf 
  19.12.2013  Bonussatser, gruppelivssatser mv. for 2014  pdf 
  19.12.2013 Regler for forrentning af egenkapital  pdf 
  19.12.2013  Markedsværdiparametre  pdf 
  20.12.2013  Omtegning af ikke-pensionister pr. 1. januar 2014, samt ændring af nytegningsgrundlag  pdf 
Pensionskassen for Farmakonomer  16.12.2013  Markedsværdiparametre ultimo 2013  pdf 
  16.12.2013  Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2014  pdf 
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger  19.12.2013  Risikotillæg (forrentning af egenkapital og særlige bonushensættelser) pdf 
  19.12.2013  Bonusparametre for 2014  pdf 
  19.12.2013  Markedsværdiparametre ultimo 2013  pdf 
Pensionskassen for Kontorpersonale 21.03.2013 Realiseret risikoforrentning i 2012 pdf
  27.06.2013 Regler for forretning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  19.12.2013  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  19.12.2013  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  19.12.2013  Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
  19.12.2013  Tegningsgrundlag gældende fra og med 01.01.2014  pdf 
Pensionskassen for Lægesekretærer 21.03.2013 Realiseret risikoforrentning i 2012 pdf
  27.06.2013 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  19.12.2013  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  19.12.2013  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  19.12.2013  Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
  19.12.2013  Tegningsgrundlag gældende fra og med 01.01.2014  pdf 
Pensionskassen for portører 15.04.2013 Anden ordens risikosatser gældende fra april 2013 pdf
  03.05.2013 Rettelse af teknisk bilag til bonusregulativet pdf
Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger 21.03.2013 Realiseret risikoforrentning i 2012 pdf
  27.06.2013 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  19.12.2013  Satser for  Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  19.12.2013  Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
  19.12.2013  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
Pensionskassen for Sundhedsfaglige 27.06.2013 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  19.12.2013  Satser for Bonusregulativ og MedlemsKapital  pdf 
  19.12.2013  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  19.12.2013  Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
  19.12.2013  Tegningsgrundlag gældende fra og med 01.01.2014 pdf 

Pensionskassen PenSam

(Tidl. Pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter)

15.04.2013 Anden ordens risikosatser gældende fra april 2013 pdf
  03.05.2013 Rettelse af teknisk bilag til bonusregulativet pdf
  22.08.2013 Ændringer i det tekniske grundlag mv. i forbindelse med fusion  pdf 
  30.10.2013  Opdatering af markedsværdiinvaliditet  pdf 
  30.10.2013  Opdatering af markedsværdidødelighed  pdf 
  20.12.2013  Ændring af regler for risikoforrentning  pdf 
  20.12.2013  Omkostning er til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi  pdf 
  20.12.2013  Anden ordens satser for 2014  pdf 
Pensionskassen for sygeplejersker 21.03.2013 Realiseret risikoforrentning i 2012 pdf
  27.06.2013 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  19.12.2013  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  19.12.2013  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  19.12.2013  Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
  19.12.2013 Tegningsgrundlag gældende fra og med 01.01.2014  pdf 
Pensionskassen for Teknikum- og diplomingeniører  20.12.2013  Satsbilag for 2014  pdf
  20.12.2013  Særskilte investeringsaktiver for egenkapitalen  pdf 
  20.12.2013  Ændring af markedsværdigrundlag ultimo 2013  pdf 
Pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 15.04.2013 Anden ordens risikosatser gældende fra april 2013 pdf
  03.05.2013 Rettelse af teknisk bilag til bonusregulativet pdf

 

Senest opdateret 31-12-2013