Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – juni 2024

04-07-2024

Skal udnyttelseskursen på warrants og det potentielt afledte provenu indgå i værdien ved offentlige udbud, når det skal opgøres, om udbudsgrænsen på 8 millioner EUR er nået? Det får du svar på i denne udgave af nyhedsbrevet for kapitalmarkedsområdet.

Du får også svar på en række andre spørgsmål om prospektpligt. Bl.a. hvornår 12-månedersperioden for udbrudsgrænsen regnes fra, og hvordan 20-procentgrænsen for fungible værdipapirer beregnes.

I en sag om strakskursmanipulation blev en person idømt 60 dages betinget fængsel og konfiskation af 17.439 kr. Det kan du læse om her.

Endeligt opfordrer vi dig til at læse artiklen Hvilke meddelelser skal indberettes i OAM – og i hvilken kategori?. Finanstilsynet oplever rigtig mange fejlindberetninger i OAM. Det gælder bl.a. indberetninger af kvartalsrapporter og indkaldelser til og referater fra generalforsamlinger mv., som ikke i sig selv er indberetningspligtige meddelelser. Disse skal ikke indberettes til Finanstilsynets OAM.

Hvis en finansiel rapport eller en anden meddelelse indeholder intern viden, er det desuden kun udstedere på Nasdaq Copenhagen, der har pligt til at indberette til Finanstilsynets OAM.