Påbud om uvildig undersøgelse af gældsinddrivelsen i Nordea Danmark

26-04-2024

Finanstilsynet har påbudt Nordea Danmark at iværksætte en uvildig undersøgelse af bankens gældsinddrivelsessag.

 I en afgørelse fra september 2023 konkluderede Finanstilsynet, at Nordea Danmark havde handlet i strid med god skik, da den ikke havde truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre, at banken ikke opkrævede fejlbehæftet gæld og gav banken otte påbud. 

Da vurderingen af tilstrækkeligheden af bankens efterlevelse af visse af påbuddene indebærer en stillingtagen til en række civilretlige regler, der ligger udenfor Finanstilsynets kompetenceområde, har Finanstilsynet henset til sagens omfang, antal berørte kunder og konsekvenserne for kunderne besluttet, at Nordea Danmark skal iværksætte en uvildig undersøgelse til at undersøge og følge bankens arbejde med dele af de påbud, banken har fået. Dette skal være med til at sikre, at der sker en tilbundsgående efterprøvelse af, om banken får foretaget en oprydning i deres gældsinddrivelse. 

Læs hele påbuddet til Nordea Danmark 

 

Baggrund

Finanstilsynet har siden 2020 undersøgt gældsinddrivelsen i en række SIFI’er. Læs baggrunden for undersøgelsen.

I september 2023 gav Finanstilsynet en række påbud om at rette op på gældsinddrivelse til Nordea Danmark. Læs redegørelsen her.

 

 

 

Senest opdateret 26-04-2024