Nordea Danmark får otte påbud for omfattende fejl i bankens gældsinddrivelsessag

29-09-2023

Nordea Danmark har gennem tre år arbejdet på at rydde op i sine gældsinddrivelsessystemer for at sikre, at banken ikke opkræver for meget gæld fra sine inkassokunder. Finanstilsynet kan nu konstatere, at Nordeas foranstaltninger ikke har været tilstrækkelige, og giver banken otte påbud i sagen. Finanstilsynet påbyder bl.a. banken at sikre, at der ikke længere sker overopkrævning og fejlopkrævning hos inkassokunderne.

Nordea har handlet i strid med god skik-reglerne, fordi banken ikke har truffet tilstrækkelige foranstaltninger for at fjerne risikoen for, at banken opkræver fejlbehæftet gæld eller overopkræver gæld fra bankens inkassokunder. Desuden har banken ikke sikret sig, at bankens oprydning i dens gældinddrivelsessystemer og processer sker i overensstemmelse med god skik reglerne. 

Finanstilsynet anser det for særdeles kritisabelt, at Nordea efter flere års oprydningsarbejde fortsat ikke har overblik over problemerne i bankens gældsinddrivelsessystem og fortsat finder nye fejl, uden at dette har været meldt klart ud til bankens kunder. 

”Det er vigtigt, at kunderne kan have tillid til, at bankerne holder op med at opkræve gæld, hvis ikke de kan opgøre den korrekt og informerer kunder, der er omfattet af fejl, så hurtigt som muligt. Finanstilsynet kan konstatere, at Nordea har forsøgt at lave en oprydning, men at banken ikke har tilrettelagt processen sådan, at kunderne har været behandlet, sådan som praksis efter god skik reglerne tilsiger. Det er selvfølgelig ikke i orden. Finanstilsynet har med denne afgørelse gjort det klart for banken, at kunderne skal være i fokus og behandles ordentligt, når der er konstateret fejl i gældsinddrivelsen”, siger Rikke-Louise Ørum Petersen, Finanstilsynets vicedirektør med ansvar for bl.a. forbrugerbeskyttelse.

De otte påbud skal være med til at sikre, at bankens arbejde med oprydning i dens gældsinddrivelsessystemer og processer i sker i overensstemmelse med god skik reglerne, så kunderne sikres en ordentlig og loyal behandling. 

Læs hele afgørelsen: Afgørelse om påbud om inddrivelse af fejlbehæftet gæld samt information

 

Senest opdateret 29-09-2023