Fortsat udfordringer med at skifte pensionsselskab – især for selvstændige

18-11-2022

Finanstilsynet har undersøgt, hvilke hindringer pensionskunder møder, når de ønsker at flytte deres pensionsopsparing til et nyt selskab. Konklusionen er, at især selvstændige har svært ved at få overført deres hvilende, obligatoriske pensionsordninger til private aftaler. Og det strider mod kundens interesse og god skik.

Et jobskifte kan betyde, at man samtidig må træde ud af sin obligatorisk arbejdsmarkeds- eller firmapension, og derfor også stopper sine indbetalinger, så ordningen bliver til en såkaldt hvilende ordning.  Ofte er det mest økonomisk fornuftigt at tage sin hvilende ordning og lægger den sammen med sin nye pensionsordning. Men pensionsselskabernes vilkår kan gøre flytninger besværlige eller, i nogle tilfælde, umulige. Det problem har ikke været muligt at løse gennem forhandlede retningslinjer med branchen. 

For at løse udfordringen for kunder, fastlagde Finanstilsynet derfor en best practice i 2021 for sager, hvor pensionskunder ønsker at overføre deres ordning. Praksissen blev fastlagt gennem to afgørelser fra Finanstilsynet, hvor kunderne blev stoppet af urimelige vilkår og unuanceret rådgivning. Finanstilsynet har nu undersøgt, om den praksis bliver fulgt af selskaberne.

”Vores undersøgelse, og de klager vi løbende modtager, viser, at pensionsselskaberne stadig smider søm ud på vejen foran de kunder, der ønsker at tage deres obligatoriske pensionsordninger med sig. Det er et spørgsmål om, hvem der skal bestemme over dine penge, når du ikke længere har et tilhørsforhold til dem, der forvalter pengene. Hvad vil være redelig og loyal adfærd over for dig som kunde i den situation? Vilkår, der begrænser dine muligheder, skal være sagligt begrundet i hensynet til dit behov. Men hensynet til den enkelte kunde ser vi ikke i de vilkår, som selskaberne begrunder fastlåsningerne med. Og derfor er vores besked til selskaberne, at de skal have kundens behov mere i fokus,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets forbrugerkontor. 

Selvstændiges hvilende pensioner fastfryses

Finanstilsynets undersøgelse viser, at det især er de selvstændigt erhvervsdrivende, som ikke kan tage deres arbejdsgiverordninger med sig. De mødes f.eks. med krav fra deres afgivende selskab om, at den nye ordning også skal være obligatorisk eller skal indeholde tilsvarende ydelser, f.eks. en børnepension, selvom kunden ikke har børn.

”Vi mener, at flere af de vilkår vi har fundet, ikke er sagligt funderet i hensynet til kunden, eller proportionelle i den grad de binder kunden. Det virker barokt, at obligatoriske ydelser, som du ikke selv har valgt, skal kunne forhindre dig i at tage din hvilende pension med dig, selvom det er det økonomisk mest fornuftige,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen.

Finanstilsynet håber, at selskaberne nu vil tage rapportens konklusioner og tidligere afgørelser til efterretning og genvurdere vilkårene sammen med deres aftaleparter. Finanstilsynet vil lave en opfølgende undersøgelse på et senere tidspunkt.

Undersøgelsen er en del af Finanstilsynets 2025-strategi, hvor et af fokusområderne er ”ordentlighed i den finansielle sektor”.

Læs hele rapporten og alle konklusioner

Fakta: Derfor vil selskaberne ikke flytte obligatoriske pensioner 

Selskaberne anvender tre hovedargumenter, når de afviser at overføre en pensionsordning:

Vil kun overføre til en obligatorisk arbejdsgiverordning 
Selskaberne nægter at flytte pensionsordningen, hvis arbejdsgiveren ikke har en obligatorisk pensionsaftale, men blot indbetaler til en frivillig ordning, eller hvis medarbejderen frit kan vælge et selskab.

Vil ikke overføre til ordninger oprettet af selvstændigt erhvervsdrivende
Selskaberne vil som regel ikke overføre til en pensionsordning, som kunden har oprettet som selvstændig erhvervsdrivende. Omvendt har flere af selskaberne ikke en udfordringer med at modtage en 
ordning, som er oprettet, da pensionstager var selvstændig erhvervsdrivende.

Vil kun overføre til ordninger med ens ydelsessammensætninger
Selskaberne stiller krav om en særlig ydelsessammensætning i den modtagende pensionsordning, f.eks. børnepension og ægtefællepension, som det modtagende selskab ikke kan honorere.

Læs påbuddet til PensionDanmark om at fjerne et urimeligt kundevilkår i selskabets aftaler om, at kunderne ikke kunne flytte deres pensionsdepoter uden for jobskifteaftalens 36 måneder

Læs påbuddet til Danica Pension for ikke at give kunderne en afbalanceret rådgivning og dermed unuanceret påvirke kunders beslutning om at flytte til anden virksomhed. 

 

Senest opdateret 18-11-2022