Påbud til Danica Pension for at forsøge at påvirke kunders beslutning om at flytte til andet selskab

12-07-2021

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan Danica Pension håndterer kunders ønske om at overføre deres opsparing til andre selskaber. Konklusionen er, at Danica Pension ikke må kontakte kunder for at holde på dem, med mindre kunden risikerer at miste rettigheder ved skiftet.

Undersøgelsen af Danica Pensions adfærd og de to påbud er en del af Finanstilsynets arbejde for en ordentlig finansiel sektor og gode finansielle produkter til forbrugerne. Finanstilsynet har i maj 2021 givet PensionDanmark lignende påbud for at forsøge at holde fast på kunder, der ønskede at skifte. 

Danica Pension får påbud om at;

1. At gennemføre en pensionstagers anmodning om overførsel af sin pensionsordning uden at kontakte pensionstageren, medmindre der er risiko for, at pensionstageren ved overførslen mister væsentlige rettigheder.

2. At oplyse en pensionstager om risikoen for at miste rettigheden til tidlig
udbetalingsalder af pensionsordningen, hvis denne rettighed kan tabes ved at pensionsordningen forbliver i Danica, når Danica kontakter en pensionstager, der har anmodet om at få overført sin pensionsordning.

Læs afgørelsen om Danica Pension  

Læs den tidligere afgørelse om Pension Danmark fra maj 2021

 

Senest opdateret 12-07-2021