Fra kursgevinster til kurstab på værdipapirer i kreditinstitutternes halvårsregnskaber 2022

09-11-2022

Kreditinstitutterne fik i første halvår af 2022 et mindre overskud end i samme periode i 2021 viser Finanstilsynets nye markedsudviklingsartikler for kreditinstitutter. Nedgangen skyldes skiftet fra positive til negative kursreguleringer på værdipapirbeholdninger mv. som følge af store kursfald på de globale aktie- og obligationsmarkeder i 1. halvår 2022.

Stigende inflation, højere renter, og høje råvare- og energipriser vil påvirke låntagernes økonomi negativt. Det må forventes at føre til større nedskrivninger på kreditinstitutternes eksponeringer og større forventede tab. Det er derfor vigtigt, at kreditinstitutterne løbende vurderer, hvordan det slår igennem på kreditkvaliteten af deres udlån, og om det giver anledning til flere nedskrivninger. F.eks. vil der være boliglånskunder, der rammes hårdt af stigende energipriser og renter. Da dette typisk alene i begrænset omfang er opfanget af modeller og data, vil det i mange institutter være nødvendigt med betydelige ledelsesmæssige skøn.

”Grundet usikkerheden om den økonomiske situation, er det vigtigt, at kreditinstitutterne er ekstra opmærksomme på, hvorvidt deres nedskrivninger er høje nok” kommenterer Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

I en konjunktursituation med udsigt til en økonomisk afmatning er det afgørende, at kreditinstitutterne er kapitalrobuste og kan absorbere tab på deres udlån uden at få problemer med kapital- og bufferkrav. Kreditinstitutternes kapitalisering og kapitaloverdækning giver i dag et bedre udgangspunkt til at kunne håndtere et konjunkturtilbageslag end før finanskrisen.

Stigende udlånsvækst og krav til kreditstyring

Udlånsvæksten har været høj og skal bl.a. ses i lyset af lavere økonomisk aktivitet under COVID-19-krisen, udfasning af statslige hjælpepakker samt at mange virksomheder har et ønske om at opbygge deres lagre efter længevarende ustabilitet i de internationale forsyningskæder. Høj udlånsvækst ledsages ofte af en forhøjet kreditrisiko, hvilket stiller større krav til pengeinstitutternes kreditstyring.

Boliglån med lang afdragsfrihed

Udlån med lang afdragsfrihed til ejerboliger er fortsat i stor vækst. Disse lån udgjorde efter første halvår 202214 pct. af det samlede realkreditudlån til ejerboliger og 29 pct. af realkreditudlånet til ejerboliger med afdragsfrihed, en stigning på henholdsvis 6 og 12 pct. point siden året før. Samtidig ses konverteringer til variabelt forrentet lån.

”Større udbredelse af afdragsfrie realkreditlån og flere variabelt forrentede lån øger husholdningernes gældssætning og sårbarhed overfor negative økonomiske stød” konkluderer Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

Om analysen

Finanstilsynet udgiver én samlet artikel, der sammenfatter konsoliderede regnskabs- og nøgletal for både penge- og realkreditinstitutter. Derudover udgiver vi også separate artikler med analyser for henholdsvis pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs artiklerne her:
Markedsudviklingen i 1. halvår 2022 for kreditinstitutter

Markedsudviklingen i 1. halvår 2022 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen 1. halvår 2022 for realkreditinstitutter

Datafiler for markedsudviklingsartiklerne:

Senest opdateret 09-11-2022