ÅOP og ÅOK for visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter (puljebekendtgørelsen) erstattes af ny metode

22-12-2022

ÅOP og ÅOK for visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter vil fra den 1. januar 2023 blive erstattet af ex post-beregning af omkostninger, jf. artikel 50, i MiFID II delegerede forordning nr. 2017/565 af 25. april. Beregning af ÅOP og ÅOK skal dermed fremadrettet ikke længere ske i overensstemmelse med Finansrådets henstilling af 22. december 2011, som det fremgår af § 9, i bekendtgørelse nr. 2640 af 28. december 2021 (puljebekendtgørelsen) og dertilhørende vejledning nr. 9475 af 31. maj 2016

Pengeinstitutter skal i dag i henhold til § 9, stk. 3, i puljebekendtgørelsen oplyse kunder med en puljeaftale om ÅOP og ÅOK. Af vejledningen til § 9, i puljebekendtgørelsen fremgår det, at ÅOP og ÅOK skal beregnes i overensstemmelse med Finansrådets henstilling af 22. december 2011.

Artikel 50, i MIFI II delegerede forordning fastsætter krav for beregning af ex post-omkostninger, som sikrer, at investorer får oplyst alle produkt- og serviceomkostninger i pengeinstitutter, når de investerer. Denne metode til at beregne ex post-omkostninger vil fremadrettet erstatte pengeinstitutters nuværende beregning af ÅOP og ÅOK knyttet til skattebegunstigede opsparingsformer for at sikre investorerne fyldestgørende og sammenlignelige omkostningsoplysninger.

Finans Danmark, Investering Danmark, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Aktionærforening er enige om, at der ikke længere er behov for at offentliggøre ÅOP-nøgletallet, når PRIIPS-forordningen (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 af 8. marts 2017) træder i kraft, idet investorer med PRIIPs-forordningen får detaljerede oplysninger om bl.a. afkast, risiko og omkostninger fra alle UCITS og AIF’er, der markedsføres til detailinvestorer. Ifølge PRIIP-forordningen og reguleringsmæssig teknisk standard knyttet hertil skal beregning af ex ante-oplysninger fra den 1. januar 2023 ske i henhold til artikel 50, i MiFID II delegerede forordning for UCITS og AIF’er, som markedsføres til detailinvestorer.

Der henvises til følgende link: 

https://finansdanmark.dk/nyheder/2021/ny-og-bedre-eu-standard-paa-investeringsomraadet-staar-klar

https://finansdanmark.dk/nyheder/2017/ny-aaop-aftale-forbedrer-information-om-omkostninger

Finanstilsynet vurderer, at hensigten med § 9, stk. 3, i puljebekendtgørelsen, er at sikre, at der er sammenlignelighed ved opgørelsen af omkostninger mellem puljemidler og frie midler omfattet af MiFID II.  

Det betyder, at pengeinstitutter, der fra den 1. januar 2023 oplyser kunden om puljemidler i overensstemmelse med ex post omkostningsreglerne i artikel 50, i MiFID II delegerede forordning, vil blive anset for at være i overensstemmelse med hensigten i puljebekendtgørelsen. 

Finanstilsynet vil ved førstkommende lejlighed tilrette vejledningen til puljebekendtgørelsen, så der i vejledningen til puljebekendtgørelsens § 9 henvises til, at omkostningsoplysninger til investorer skal ske i overensstemmelse med krav til ex post-beregninger i artikel 50, i MiFID II delegerede forordning. Finanstilsynet vil ligeledes tilrette puljebekendtgørelsen.

Senest opdateret 22-12-2022