Livsforsikringsselskaber m.v.: Statistisk materiale 2015

Samlet regneark med alle tabeller og bilag (xls) 

Kapitel 1 - Livsforsikringsselskaber

 • Tabel 1.1  Resultatopgørelse
 • Tabel 1.2  Aktiver
 • Tabel 1.3  Passiver
 • Tabel 1.4  Specifikation af livsforsikringskontrakter - ydelser
 • Tabel 1.5  Specifikation af renter, udbytte samt kursreguleringer
 • Tabel 1.6  Specifikation af kapitalandele og investeringsforeningsandele
 • Tabel 1.7  Specifikation af obligationer
 • Tabel 1.8  Forsikringsmæssige driftsomkostninger
 • Tabel 1.9  Personaleudgifter m.m.
 • Tabel 1.10  Specifikation af bruttopræmier og antal forsikrede

Kapitel 2 - Tværgående pensionskasser

 • Tabel 2.1  Resultatopgørelse
 • Tabel 2.2  Aktiver
 • Tabel 2.3  Passiver
 • Tabel 2.4  Specifikation af pensionsydelser
 • Tabel 2.5  Specifikation af renter, udbytte samt kursreguleringer
 • Tabel 2.6  Specifikation af kapitalandele og investeringsforeningsandele
 • Tabel 2.7  Specifikation af obligationer
 • Tabel 2.8  Pensionsmæssige driftsomkostninger
 • Tabel 2.9  Personaleudgifter m.m.
 • Tabel 2.10  Fordeling af medlemmer
 • Tabel 2.11  Specifikation af medlemsbidrag og antal medlemmer

Kapitel 3 - Firmapensionskasser 

 • Tabel 3.1  Resultatopgørelse
 • Tabel 3.2  Aktiver
 • Tabel 3.3  Passiver
 • Tabel 3.4  Personaleudgifter m.v.
 • Tabel 3.5  Specifikation af aktiver
 • Tabel 3.6  Fordelt efter medlemstal
 • Tabel 3.7  Medlemmer

Kapitel 4 - Enkeltregnskaber - livsforsikringsselskaber

 • Tabel 4.1  Resultatopgørelse
 • Tabel 4.2  Aktiver
 • Tabel 4.3  Passiver
 • Tabel 4.4  Specifikation af de samlede livsforsikringshensættelser
 • Tabel 4.5  Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring
 • Tabel 4.6  Specifikationer af direkte udenlandske forretninger 

Kapitel 5 - Enkeltregnskaber - tværgående pensionskasser

 • Tabel 5.1  Resultatopgørelse
 • Tabel 5.2  Aktiver
 • Tabel 5.3  Passiver 
 • Tabel 5.4  Specifikation af ændring i de samlede pensionshensættelser
 • Tabel 5.5  Fordeling af medlemmer
 • Tabel 5.6  Teknisk resultat for syge- og ulykkesforsikring

Kapitel 6 - Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Den Særlige pensionsopsparing

 • Tabel 6.1  Resultatopgørelse
 • Tabel 6.2  Aktiver
 • Tabel 6.3  Passiver

Kapitel 7 - Fortegnelser 

 • Tabel 7.1  Aktuarer i henhold til § 108, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed
 • Tabel 7.2  Aktuarer i henhold til § 26 i lov om tilsyn med firmapensionskasser

Kapitel 8 - Register

 • Register over livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser