Tidsserier fordelt på virksomhedstyper

Her kan du finde enkeltregnskaber for virksomheder.

2000 - 2022

Regnskaberne omfatter gruppe 1-4 pengeinstitutter og er opgjort på institutniveau.
Pengeinstitutterne er anført under deres seneste navn, uagtet at de evt. har skiftet navn og/eller ejere undervejs i perioden.
Se regnskaberne.

Regnskaberne er opgjort på selskabsniveau.

Se regnskaberne.

Regnskaberne er opgjort på selskabsniveau.

Se regnskaberne

Regnskaberne er opgjort på selskabsniveau.
Se regnskaberne.

2000 - 2021

Regnskaberne er opgjort på selskabsniveau.
Se regnskaberne.

Regnskaberne omfatter gruppe 1-4 pengeinstitutter og er opgjort på institutniveau.
Pengeinstitutterne er anført under deres seneste navn, uagtet at de evt. har skiftet navn og/eller ejere undervejs i perioden.
Se regnskaberne.

Regnskaberne er opgjort på selskabsniveau.
Se regnskaberne.

Senest opdateret 08-07-2024