Påbud til Danske Bank A/S for overtrædelse af kreditaftaleloven

04-10-2023

Finanstilsynet giver påbud til Danske Bank A/S for utilstrækkelige kreditværdighedsvurderinger.

Finanstilsynet påbyder Danske Bank A/S at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed forud for indgåelsen af en kreditaftale, herunder at

  • indhente fyldestgørende oplysninger om forbrugerens indtægt og dokumentation for indtægt, hvis der er tale om simple erklæringer, 
  • indhente fyldestgørende oplysninger om forbrugerens faktiske, faste udgifter og dokumentation for udgifterne, hvis der er tale om simple erklæringer, 
  • foretage en individuel vurdering af, om forbrugerens rådighedsbeløb efter optagelse af det ansøgte lån vil være tilstrækkeligt til, at forbrugeren vil være i stand til at betale ydelserne på lånet tilbage til tiden.

Læs hele påbuddet.

Senest opdateret 04-10-2023