Advarsel mod Pacific Union (Seychelles) Limited (PU Prime)

26-05-2023

Finanstilsynet udsender advarsel mod Pacific Union (Seychelles) Limited (“PU Prime”) og dets aktiviteter.

Finanstilsynet har fået oplyst, at PU Prime tilbyder investeringsservice og -aktiviteter til danske kunder.

PU Prime har ikke tilladelse til at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. PU Prime er ikke under tilsyn af Finanstilsynet og selskabet er ikke notificeret overfor Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder. 

Der er forbud mod at udøve aktiviteter som fondsmæglerselskab uden tilladelse i Danmark.

PU Primes hjemmeside er www.puprime.com.

Handelsplatformen benytter dansktalende finfluencere ( influencere, der via de sociale medier deler deres råd, mening og viden om investering) til at markedsføre dem. Finfluencere er ofte sponsoreret af den pågældende handelsplatform og modtager et honorar, hvis de får nye kunder til at benytte den. Finanstilsynet opfordrer til at være agtsom ved markedsføring af udenlandske investeringsplatforme, da der er et stigende antal selskaber/personer, der forsøger at få danske investorer til at benytte handelsplatforme, der ikke er underlagt tilsyn i Danmark. Hvis man benytter en handelsplatform som PU Prime til at handle med finansielle instrumenter, er man ikke sikret investorbeskyttelse.

Finanstilsynets virksomhedsregister er der oplysninger om, hvilke selskaber der har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark. Finanstilsynets hjemmeside indeholder også information om identificering af svindelvirksomheder, og hvorledes man kan undgå sådanne, under Undgå bedrageri.

 

Senest opdateret 26-05-2023