If Skadeforsikring har accepteret bødeforelægget fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) for overtrædelse af forsikringsligebehandlingsreglerne

28-01-2022

Finanstilsynet politianmeldte 6. juli 2021 If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige for i deres danske filial, If Skadeforsikring, at have haft forsikringsvilkår, der er udtryk for forskelsbehandling af gravide. If Skadeförsäkring blev politianmeldt for i deres danske filial, at overtræde §§ 8 og 18b i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser.

If Skadeforsikring har valgt at vedtage et bødeforelæg på 100.000 kr. fra NSK for overtrædelse af forsikringsligebehandlingsreglerne.  

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 354 a, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Læs politianmeldesen fra 2021

Senest opdateret 28-01-2022