Politianmeldelse af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for overtrædelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser

07-07-2021

Finanstilsynet igangsatte i efteråret 2020 en undersøgelse af en række forsikringsselskabers mulige brud på reglerne om ligebehandling i forhold til gravide kvinder.

I den forbindelse anmodede Finanstilsynet 23 virksomheder om en redegørelse for bl.a. virksomhedens forsikringsvilkår. Finanstilsynet har i den forbindelse konstateret, at virksomhedens danske filial, If Skadeforsikring, har haft forsikringsvilkår, der undtager for dækning ved graviditetsrelaterede forhold.

Finanstilsynet har på den baggrund politianmeldt If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige for i deres danske filial, If Skadeforsikring, at overtræde §§ 8 og 18 b, i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, ved at have haft forsikringsvilkår, der er udtryk for forskelsbehandling.

Senest opdateret 07-07-2021