Påbud til tre forbrugslånsbanker for mangelfulde kreditværdighedsvurderinger

27-10-2021

Nordea Finans, Ekspres Bank og Basisbank får påbud, fordi bankernes kreditværdighedsvurderinger ikke baserede sig tilstrækkeligt på dokumenterede oplysninger og kundens individuelle forhold.

Finanstilsynet har undersøgt Nordea Finans, som blandt andet tilbyder billån via Nordea.dk, samt forbrugslånsbankerne Ekspres Bank og Basisbank. I sommeren 2019 gav Finanstilsynet påbud til Ekspres Bank og Basisbank om at foretage kreditværdighedsvurderinger i overensstemmelse med kreditaftaleloven. Ekspres Bank blev efterfølgende politianmeldt i december 2020.

Ekspres Bank A/S påbydes at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftaleloven forud for indgåelsen af en kreditaftale for lån, herunder;

  • altid skal vurdere låntagers kreditværdighed på baggrund af dokumenterede oplysninger om låntagers faktiske indtægter, faste udgifter og gældsforhold.

Læs Ekspres Bank-påbuddet.

Det tidligere påbud til Ekspres Bank.

Politianmeldelsen af Ekspres Bank.

Basisbank A/S påbydes at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftalelovens forud for indgåelsen af en kreditaftale for lån, herunder;

  • i alle tilfælde at foretage vurderingen af låntagers kreditværdighed på baggrund af fyldestgørende oplysninger og ikke undlade at indhente dokumentation for en del af låntagers udgifter.

Læs Basisbank-påbuddet.

Det tidligere påbud til Basis Bank.

Nordea Finans Danmark A/S påbydes at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftaleloven forud for indgåelsen af en kreditaftale for lån, herunder;

  • at foretage vurderingen af låntagers kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger.
  • alene at anvende indkomst for den eller de personer, der hæfter for lånet, som grundlag for vurderingen.
  • i alle tilfælde at foretage en individuel vurdering af, om låntagers rådighedsbeløb er tilstrækkelig til, at låntager kan servicere lånet.

Læs Nordea Finans-påbuddet

 

Senest opdateret 27-10-2021