Påbud til for overtrædelse af kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

10-07-2019

Finanstilsynet påbyder Basisbank at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed forud for indgåelsen af en kreditaftale.

Afgørelse

Finanstilsynet påbyder Basisbank at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed forud for indgåelsen af en kreditaftale, herunder at 

  • beregne rådighedsbeløb for alle lån, også ved lån med ejendomsforbehold, medmindre lånets størrelse, løbetid, låntagers indkomst m.v. tilsammen tilsiger, at det ikke vil være proportionalt at beregne rådighedsbeløbet, 
  • foretage en individuel og realistisk vurdering af, om låntagers rådighedsbeløb er tilstrækkeligt til at kunne servicere lånet.

Frist for at dokumentere efterlevelse af påbuddet er den 20. september 2019. Dokumentation for efterlevelse skal sendes til Finanstilsynet.

Baggrund

Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse af Basisbanks kreditværdighedsvurdering af forbrugere. Basisbank har i den forbindelse redegjort for bankens praksis og fremsendt forretningsgange, og Finanstilsynet har stillet uddybende spørgsmål.

Læs hele påbuddet her.

Senest opdateret 10-07-2019