Påbud for overtrædelse af kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

10-07-2019

Finanstilsynet påbyder Ekspres Bank at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed forud for indgåelsen af en kreditaftale.

Afgørelse

Finanstilsynet påbyder Ekspres Bank at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed forud for indgåelsen af en kreditaftale, herunder at

  • beregne rådighedsbeløb for alle lån, medmindre lånets størrelse, løbetid, låntagers indkomst m.v. tilsammen tilsiger, at det ikke vil være proportionalt at beregne rådighedsbeløbet,
  • indhente dokumentation for låntagers indkomst og gæld,
  • indhente dokumentation, der kan belyse, om de af låntager oplyste udgifter er retvisende, hvis låntager har anført få og lave faste udgifter,
  • foretage en individuel og realistisk vurdering af, om låntagers rådighedsbeløb er tilstrækkeligt til at kunne servicere lånet.

Frist for at dokumentere efterlevelse af påbuddet er den 20. september 2019. Dokumentation for efterlevelse skal sendes til Finanstilsynet.

Baggrund

Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse af Ekspres Banks kreditværdighedsvurdering af forbrugere. Ekspres Bank har i den forbindelse redegjort for bankens praksis og fremsendt forretningsgange, og Finanstilsynet har stillet uddybende spørgsmål. Ekspres Bank har desuden fremsendt en oversigt

Læs hele påbuddet her.

Senest opdateret 10-07-2019