Afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for hhv. Betri Banki og Norðoya Sparikassi

26-03-2020

Finanstilsynet har den 26. marts 2020 truffet afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for hhv. Betri Banki og Norðoya Sparikassi i medfør af § 266, stk. 1, i bekendtgørelse om anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed med senere ændring.

Finanstilsynet fastsætter kravet til de nedskrivningsegnede passiver pr. 1. januar 2025 for Betri Banki til 21,4 pct. af instituttets samlede forpligtelser og kapitalgrundlag. Det svarer til 33,1 pct. af de risikovægtede eksponeringer. Finanstilsynet fastsætter kravet til de nedskrivningsegnede passiver pr. 1. januar 2025 for Norðoya Sparikassi til 11,7 pct. af instituttets samlede forpligtelser og kapitalgrundlag. Det svarer til 24,5 pct. af de risikovægtede eksponeringer. I afgørelsen er der taget højde for, at Erhvervsministeren har besluttet at reducere den systemiske buffer fra 3 pct. til 2 pct.

Afgørelsen for Betri Banki kan læses her.

Afgørelsen for Nordoya Sparikassi kan læses her.

Principper for fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver for pengeinstitutter på Færøerne kan findes her.

Senest opdateret 26-03-2020