Redegørelse om inspektion i DFDS A/S (hvidvaskområdet)

16-09-2019

Finanstilsynet var i marts 2019 på inspektion i DFDS A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning og notering.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til valutaveksling i medfør af § 41 i hvidvaskloven.

Virksomheden tilbyder valutaveksling til passagerer (private kunder) og til skibsbesætning (ansatte).

Virksomheden udbyder valutavekslingsvirksomhed i Danmark fra de to skibe ”Crown Seaways” og ”Pearl Seaways”, der sejler på ruten mellem København og Oslo. Virksomheden modtager både kontante midler og kortbetaling. Virksomhedens private kunder består hovedsageligt af turister, som veksler til ferieformål i forbindelse med deres ophold på skibene.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at valutavekslingsvirksomhed generelt anses for at have en høj iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering.

Omvendt er der i vurderingen også lagt vægt på, at valutavekslingsvirksomheden udøves under særlige forhold, herunder de yderligere sikkerhedsforanstaltninger som følge af, at virksomheden udøves ombord på et skib. Heri ligger bl.a., at alle kunder skal købe billet og legitimere sig, inden de går ombord på skibene, samt at DFDS skal aflevere passagerlister til told- og politimyndigheder i henhold til anden lovgivning.

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden opbevarer identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter vedrørende valutavekslinger foretaget på skibet ”Pearl Seaways”.

Virksomheden får påbud om at have procedurer til at afgøre, om kunder er politisk eksponerede personer (PEP) eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomhedens kunder ikke står opført i EU-forordninger, der indeholder finansielle sanktioner.

Endelig får virksomheden en påtale for ikke at have opbevaret foreviste legitimationsdokumenter fra vekslinger på skibene før marts 2018.

 

Senest opdateret 16-09-2019