Redegørelse om inspektion i Finans 247 ApS (hvidvaskområdet)

15-11-2019

Finanstilsynet var i juli 2019 på inspektion i Finans 247 ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden erhvervsmæssigt driver udlånsvirksomhed.  

Virksomheden tilbyder mindre forbrugslån til private kunder via internettet gennem virksomhedens brands Minifinans.dk og Kassekreditten.dk. Virksomheden tilbyder ikke andre produkter og er kun til stede på det danske marked.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme er normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden tilbyder et enkelt finansielt produkt, og at virksomheden alene tilbydes til privatkunder bosat i Danmark. Omvendt består virksomhedens kundeportefølje udelukkende af distancekunder.

 

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Virksomheden får påbud om at sikre, at lovens krav om skærpede kundekendskabsprocedurer overholdes i de kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder om nødvendigt at indhente oplysninger om midlernes oprindelse.

 

Virksomheden får påbud om at have procedurer til at afgøre, om kunder i et igangværende kundeforhold bliver politisk eksponerede personer eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person.

 

Virksomheden får endvidere påbud om, at overvåge virksomhedens kunder med henblik på at konstatere, om de bliver politisk eksponerede personer, nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person.

 

Endelig får virksomheden en påtale for ikke at have haft skriftlige politikker og procedurer for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering før 20. juni 2017 samt en påtale for ikke at have etableret en whistleblower-ordning før 1. april 2019.

 

Senest opdateret 15-11-2019