Advarsel mod Den Danske Metode

05-08-2016

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Den Danske Metode formidler finansielle tjenesteydelser. Selskabets adresse er ukendt, men selskabets hjemmeside er www.danishmethod.com

 

Den Danske Metode har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.

                                                                               

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

 

www.finanstilsynet.dk kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.

Senest opdateret 05-08-2016