Påbud vedr. rådgivning og salg af garantbeviser - Den Jyske Sparekasse - Bekendtgørelse om god skik § 3 & § 9, stk. 2

20-09-2013

Finanstilsynets afgørelse af 16. september 2013

Finanstilsynet har undersøgt Den Jyske Sparekasses rådgivningsmateriale til brug for salg af garantbeviser. 

Finanstilsynet konkluderer, at Den Jyske Sparekasse ikke har haft tilstrækkeligt præcise anvisninger for, hvornår det vil være relevant at opdatere de påkrævede kundeoplysninger, som skal anvendes i forbindelse med, at der ydes rådgivning om investering i garantbeviser. Finanstilsynet påbyder derfor Den Jyske Sparekasse at præcisere sine forretningsgange på dette område, således at det bliver klart for rådgiverne, hvornår og i hvilke tilfælde kundeoplysninger skal opdateres.

Finanstilsynet kunne også konstatere, at Den Jyske Sparekasses kvittering for tegning af garantkapital, som kunden underskriver i forbindelse med investeringen, indeholder en standarderklæring, hvor kunden skal bekræfte at vedkommende har modtaget tilstrækkelig rådgivning i forbindelse med investeringen. Finanstilsynet finder, at det er i strid med reglerne om at handle redeligt og loyalt, at afkræve kunderne en vurdering af, om den rådgivning, som sparekassen har ydet har været tilstrækkelig. Finanstilsynet påbyder derfor Den Jyske Sparekasse at ændre kvitteringen for tegning af garantkapital.
 
Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Senest opdateret 20-09-2013