Redegørelse om inspektion i KaB International A/S

08-10-2013

Indledning

Finanstilsynet var dem 15. august 2013 på inspektion hos genforsikringsselskabet KaB International A/S.

Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, forsikringsområdet, investeringsområdet og kapitalforhold. Selskabets bestyrelse har besluttet at ingen kontrakter vil blive fornyet fra 1. januar 2014, dermed går KaB Int. A/S i afløb. På baggrund heraf har inspektionen ud fra en risikobaseret vurdering haft fokus på selskabets aktiver og forpligtelser samt kapitalbehov.

Sammenfatning og risikovurdering

K.a.B. International A/S er et reassuranceselskab, som tegner indgående genforsikring.

Selskabet har en aktiv portefølje består af 4 reassurancekontrakter samt en
portefølje indeholdende reassurancekontrakter, der allerede er i afløb.

Selskabets aktiver og forpligtelser herunder hensættelser blev gennemgået på inspektionen, herunder tilstrækkeligheden af ressourcer til afvikling af KaB International.

Finanstilsynet har givet selskabet påbud om at øge det individuelle solvensbehov til det sikkerhedsniveau, som er besluttet af bestyrelsen.

Selskabet har pr. 30.juni 2013 opgjort sit individuelle solvensbehov til 66,5 mio. kr. hvor basiskapitalen er opgjort til 105,2 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således 158 %.

Senest opdateret 08-10-2013