Redegørelse om inspektion i IWC Investment Partners Fondsmæglerselskab A/S

31-10-2013

1. Indledning

Finanstilsynet var i september 2013 på inspektion i IWC Investment Partners Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på bestyrelsens og direktionens arbejde, opgørelse af det individuelle solvensbehov samt hvorvidt selskabet opfylder kravene til værdipapirhandlere, herunder kravene om compliance og risikostyring.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på at yde investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje (kapitalforvaltning) vedrørende skovrelaterede investeringer til institutionelle kunder, herunder pensionskasser.

Selskabet er et nyetableret fondsmæglerselskab, som fik tilladelse i oktober 2012. Selskabet har haft en kundetilgang, der imidlertid ikke helt er sket i det tempo, som selskabet antog forud for tilladelsen. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at der fortsat er en risiko for, at selskabets forventninger til et forbedret indtjeningsgrundlag ikke indfries i den takt, som selskabet antager.

I forbindelse med inspektionen gav Finanstilsynet selskabet et enkelt påbud af styringsmæssig og administrativ karakter.

IWC Investment Partners Fondsmæglerselskab A/S har opgjort sit solvensbehov pr. 30. juni 2013 til 109,6 procent. Den faktiske solvens pr. 30. juni 2013 var 276,5 procent. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af selskabets solvensbehov.

Senest opdateret 31-10-2013