Lov om værdipapirhandel mv. § 39, stk. 1 – Bøde - Sparekassen Kronjylland

11-10-2013

Accepteret bøde af 2. oktober 2013 til Finanstilsynets beslutning af 12. april 2010

Finanstilsynet anmeldte i april 2010 et antal enkeltpersoner og juridiske personer for overtrædelse af forbuddet mod kursmanipulation i forbindelse med handler i Keops 8% ejendomsobligation og Vestjysk Bank aktien.

Sparekassen Kronjylland og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internationel Kriminalitet er blevet enige om at lukke sagen for Sparekassen Kronjyllands vedkommende med en bøde på fem millioner kroner.

Ovenstående er offentliggjort i henhold til § 84 c, stk. 2 i lov om værdipapirhandel.

Senest opdateret 11-10-2013