Redegørelse om risikooplysning til BIL Bank Danmark A/S - overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for store engagementer

03-06-2013

 

Indledning

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med BIL Bank Danmark A/S konstateret, at banken ultimo 2012 overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for store engagementer på 125 pct.

Sammenfatning

Summen af BIL Bank Danmarks store engagementer er pr. 31. december 2012 opgjort til 144,4 pct. af basiskapitalen.

Det er Finanstilsynets vurdering, at det høje niveau indebærer en uforholdsmæssig stor risiko for banken, idet det gør banken sårbar overfor udviklingen i relativt få store engagementer.

Banken har fået en risikooplysning om overskridelse af tilsynsdiamantens grænseværdi for store engagementer på 125 pct.

Finanstilsynet vil følge udviklingen i denne risiko og banken skal således indsende en redegørelse for udviklingen pr. 30. september 2013.

 

Senest opdateret 03-06-2013