Lov om værdipapirhandel m.v. § 27, stk. 1 og stk. 2, 3. pkt. - Politianmeldelse – FCM Holding A/S

03-06-2013

Finanstilsynets beslutning af 14. maj 2013. Sagen har været forelagt Det Finansielle Råd.

Finanstilsynet har politianmeldt FCM Holding A/S (herefter FCM) for overtrædelse af pligten til hurtigst muligt at offentliggøre intern viden, jf. § 27, stk. 1 og stk. 2, 3. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v.

Efter det af FCM oplyste, underskrev FCM den 31. juli 2012 senest kl. 21:30 en transferaftale om køb af Morten ”Duncan” Rasmussen. Om dagen den 31. juli 2012 ringede en række journalister til FCM’s direktør og cheftræner, hvoraf sidstnævnte var bekendt med, at henvendelsen vedrørte Morten ”Duncan” Rasmussen. Videre fremgik det af flere landskendte medier om aftenen den 31. juli 2012, at Morten ”Duncan” Rasmussen skulle til FCM.

FCM offentliggjorde først den 1. august 2012 kl. 08:55 en selskabsmeddelelse om indgåelsen af aftalen.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 04-06-2013