Redegørelse om Finanstilsynets tilsyn med Eik Bank Danmark

04-07-2013

I henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed

 

Sammenfatning:

Eik Bank Danmark (”banken”) havde i årene 2004 til 2008 en meget høj udlånsvækst. Denne udlånsvækst var hovedsageligt opnået ved, at banken øgede sine udlån til finansiering af erhvervsejendomme og byggeprojekter kraftigt.

I 4. kvartal 2007 solgte banken sine bilfinansieringsaktiviteter for 1,7 mia. kr. Indtægterne fra dette salg blev i vidt omfang anvendt til at øge udlånene til ejendoms- og byggefinansiering, hvorved banken reelt transformerede bilfinansieringslån om til ejendomslån. Da udlån til erhvervsejendomme og byggeprojekter på det tidspunkt må vurderes at have haft en højere risiko end bilfinansiering, øgede banken dermed også sine samlede kreditrisici.

Ultimo 2009 var bankens ejendoms- og byggeeksponering ca. 42 pct., hvilket var markant højere end eksponeringen i sammenlignelige institutter. Banken havde en forventning om, at den indenfor 12-15 måneder ville kunne reducere sin ejendoms- og byggeeksponering, da dette var den forventede tidshorisont for færdiggørelsen af byggeprojekterne, og at de herefter ville kunne få realkreditbelåning.

Da konjunkturerne vendte i efteråret 2008, viste det sig imidlertid sværere end banken havde forudset at få færdiggjort byggerierne. Dette skyldtes bl.a. manglende likviditet hos kunderne, ligesom de faldende ejendomspriser medførte, at banken ikke kunne få den realkreditbelåning, den havde forventet. Banken stod således selv tilbage med risikoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret 12-07-2013