Informationsbekendtgørelsen § 5 Bøde - PenSam Liv

02-07-2013

Finanstilsynets beslutning af 26. oktober 2012

Finanstilsynet anmeldte i oktober 2012 PenSam Liv til politiet for overtrædelse af informationsbekendtgørelsen § 5, fordi selskabet gennem flere år har undladt at sende årsopgørelser til alle sine kunder.

Sagen drejer sig for 2009 om ca. 11.000 kunder, og for 2010 ca. 12.000 kunder. Derudover modtog omkring 9.000 kunder først deres årsopgørelse for 2008 med op til halvandet års forsinkelse.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) har ved bødens fastsættelse lagt vægt på, at det drejer sig om et ikke ubetydeligt antal forsikringstagere, der ikke havde modtaget de lovpligtige oplysninger. 


Senest opdateret 02-07-2013