Redegørelse om inspektion i Carnegie Asset Administration A/S

02-01-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i september 2012 på inspektion i Carnegie Asset Administration A/S. Selskabet har tilladelse til at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab i henhold til Lov om finansiel virksomhed.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. På inspektionen var der derfor især fokus på bestyrelsens og direktionens sammensætning og arbejde samt de organisatoriske krav til at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab.

2. Sammenfatning

Selskabets virksomhed består i at administrere Investeringsforeningen Carnegie WorldWide.

Foreningen har valgt J.P. Morgan Europe (UK) Copenhagen Branch, Filial af J.P.Morgan Europe Limited, Storbritannien som depotselskab.

Ved inspektionen fremgik det, at foreningens depotselskab ved afvikling af en værdipapirhandel til foreningens portefølje ikke har sikkerhed for at Carnegie Asset Administration A/S har godkendt handlen.

Måden, hvorpå afvikling sker, beror på den tekniske løsning, der er valgt og er ikke enestående, men ses også andre steder i branchen.

Forholdet har givet Finanstilsynet anledning til at give Carnegie Asset Administration A/S en risikooplysning herom.

 

Senest opdateret 02-01-2013