Redegørelse om inspektion i BRFkredit a/s (Lån til privatkunder, fælles funding og restancer)

02-01-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2012 på inspektion (funktionsundersøgelse) i BRFkredit a/s.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet et udvalg af lånesager til privatkunder samt fælles funding (udlån i samarbejde med pengeinstitutter) og 20 af instituttets største restancesager.

Sammenfatning og risikovurdering

De gennemgåede lånesager fordelte sig på 149 lån til privatkunder, som ikke havde objektive indikationer for værdiforringelser, og som var ydet indtil 4 år før undersøgelsestidspunktet. De gennemgåede stikprøver svarede til lånesager for i alt 205,4 mio. kr.  

Der var kun bemærkninger til instituttets rating i 4 lånesager.  Det er endvidere Finanstilsynets vurdering, at instituttet på undersøgelsestidspunktet havde en tilstrækkelig sikkerhedsmæssig placering i de gennemgåede lånesager.

Finanstilsynet har givet instituttet en risikooplysning om, at de satser for rådighedsbeløb, som instituttet har anvendt for kunder, som har fået bevilget lån i 1. halvår af 2012, ligger i den nederste del af det interval for rådighedsbeløb, som anvendes af sammenlignelige institutter, og at rådighedsbeløbene endvidere ligger under de satser, der fremgår af Finanstilsynets udsendte regnskabsvejledning. Instituttet har efterfølgende skærpet kravene til rådighedsbeløbene.

BRFkredit anvender i visse tilfælde intern forhåndsgodkendelse af tillægslån til privatkunder, som ikke har udvist svaghedstegn, i ejendommens friværdi op til lånegrænsen, uden at instituttet i den forbindelse kræver fuld eller begrænset dokumentation for kundens økonomiske forhold. Instituttet har fået en risikooplysning om, at det herved adskiller sig fra sammenlignelige institutter, hvor lån uden fuld kreditvurdering kun ydes, hvis der stilles pengeinstitutgaranti for den yderste del af lånet. Efterfølgende har BRFkredit skærpet kravene til intern kreditgodkendelse.
 
Finanstilsynet havde ikke bemærkninger til fælles funding og restancer.

BRFkredit a/s havde pr. 3. kvartal 2012 opgjort et solvensbehov på 10,6 procent og et kapitalkrav på 8 procent. Den faktiske solvens udgjorde 20,3 procent pr. 3. kvartal 2012.

Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen ikke bemærkninger til det opgjorte solvensbehov på de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 02-01-2013