Afgørelse vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2011 for United Plantations Berhad

24-04-2013

Erhvervsstyrelsens afgørelse af 15. april 2013. Sagen har været forelagt Det Finansielle Råd.

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse vedrørende årsrapporten for 2011 for United Plantations Berhad. Virksomheden har registeret hjemsted i Malaysia, og er noteret på både et malaysisk og et dansk reguleret marked. Sagen omhandler, hvorvidt virksomheden kan aflægge årsrapporten efter de malaysiske regnskabsregler.

Læs afgørelsen her (pdf)

 

Senest opdateret 29-04-2013