Påtale – Victoria Properties A/S - Lov om værdipapirhandel m.v. § 27, stk. 8

08-11-2010

Finanstilsynets beslutning af 11. oktober 2010.

Finanstilsynet har over for Victoria Properties A/S påtalt, at selskabet offentliggjorde sin periodemeddelelse for første halvår 2010 for sent.


Ifølge værdipapirhandelslovens § 27, stk. 8, skal selskaber optaget til handel på et reguleret marked, der ikke offentliggør kvartalsrapporter, offentliggøre en periodemeddelelse i løbet af både første og andet halvår. Meddelelsen skal offentliggøres tidligst 10 uger efter starten på perioden og senest 6 uger inden afslutningen.


Victoria Properties A/S skulle således senest have offentliggjort periodemeddelelse for første halvår 2010 den 19. maj 2010. Imidlertid blev meddelelsen først offentliggjort den 26. maj 2010, hvilket var for sent.


Finanstilsynet har valgt alene at påtale forholdet over for selskabet, idet der kun er tale om syv dages overskridelse af fristen i § 27, stk. 8, i lov om værdipapirhandel m.v. samt, at Finanstilsynet ikke har kendskab til, at Victoria Properties A/S tidligere har begået en lignende overtrædelse. 

Senest opdateret 08-11-2010