Lov om finansiel virksomhed § 154, stk. 1 - Optagelse af kapital i et kapitalcenter - BRFkredit a/s

26-03-2010

Finanstilsynets afgørelse af 11. marts 2010. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Et realkreditinstitut kan optage usikret ikke efterstille gæld direkte i en serie med seriereservefond, jf. analogien af § 154, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed (FIL).


Se hele afgørelsen her (pdf)


 

Senest opdateret 17-01-2011