Lov om finansiel virksomhed § 129, stk. 7 - Forlængelse af dispensation - Skælskør Bank

26-03-2010

Finanstilsynets afgørelse af 26. marts 2010.

Finanstilstynet forlænger dispensation til Skælskør Bank indtil den 23. april 2010.

Skælskør Bank får forlænget dispensation til at overskride indregningsgrænserne i § 129, stk. 2-5 i lov om finansiel virksomhed. Afgørelsen er truffet af Finanstilsynet efter proceduren i § 7 i bekendtgørelse for forretningsorden for Det Finansielle Virksomhedsråd.

Læs hele afgørelsen her

Senest opdateret 26-03-0210