Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Litauen

30-06-2010

 

1. Indledning


Finanstilsynet var i maj 2010 på inspektion i Danske Banks filial i Litauen. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet kreditområdet i filialen som opfølgning på en inspektion i april 2009.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering


Danske Banks udlån i Litauen udgør cirka 0,5 procent af koncernens samlede udlån.
 
Finanstilsynet gennemgik under inspektionen filialens seneste kreditrapport og de 15 største udlånsengagementer. Derudover blev filialens kreditpolitik, kredithåndtering, filialens privatkunder og udviklingen i den litauiske økonomi drøftet.

Efter inspektionen i 2009 gav Finanstilsynet udtryk for, at der var behov for at forøge nedskrivningerne væsentligt, og at filialen skulle forbedre sin kreditstyring på en række områder, blandt andet vedrørende

1) principper for nedskrivningsberegninger,
2) opdatering af sikkerhedsværdier,
3) dokumentation af kreditstyring (handlingsplaner) og
4) rating af kunderne.

Finanstilsynet konstaterede ved inspektionen i 2010, at nedskrivningerne var øget væsentligt, og at kreditstyringen var forbedret. Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at filialen har imødekommet bemærkningerne fra inspektionen i 2009.

På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere nedskrivninger eller yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende bankens kunder i Litauen.

 

Senest opdateret 30-06-2010