Rapport om undersøgelse i Saxo Bank A/S

08-07-2010

 

Finanstilsynet har den 14. juni 2010 gennemført en inspektion i Saxo Bank vedrørende bankens overholdelse af reglerne om investorbeskyttelse og udførelse af ordre. Inspektionen er bl.a. foranlediget af de anklager, der er rejst mod banken i pressen, og de 5 henvendelser vedrørende Saxo Bank, som Finanstilsynet har modtaget i anledning heraf, omhandlende bankens ordreudførelse (herunder anklage om ”front running”) og investeringsrådgivning.


Rapporten sammenfatter de hovedkonklusioner, som Finanstilsynet har kunnet drage på baggrund af inspektionen samt på baggrund af det materiale, banken har tilsendt Finanstilsynet i forbindelse hermed.


Læs hele rapporten her (pdf)


 

 

Senest opdateret 08-07-2010