Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008 for F.E. Bording A/S

22-02-2010

Regnskabsregler: IAS 27
Dokumenttype: Årsrapporten for 2008
Regnskabsår: 2008
Afgørelsesdato: 22. februar 2010

Fondsrådets afgørelse
Afgørelsen vedrører et enkelt forhold; Spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden kan indregne en 50% ejet virksomhed (A-Mail Holding A/S) som en dattervirksomhed i årsrapporten.

Fondsrådet har i den konkrete sag fundet, at virksomheden ikke er modervirksomhed til A-Mail Holding A/S, idet virksomheden ikke vurderes at have reel bestemmende indflydelse over A-Mail Holding A/S. Der er således i årsrapporten for 2008 sket en fravigelse fra reglerne (IAS 27).

På baggrund af det oplyste vurderes fravigelsen fra reglerne ikke at være væsentlig i 2008. Der er således tale om en lovlig fravigelse i 2008. De af virksomheden afgivne oplysninger viser imidlertid, at fravigelsen vil være væsentlig i årsrapporten for 2009. På denne baggrund påbydes virksomheden at undlade at indregne A-Mail Holding A/S som en dattervirksomhed i årsrapporten for 2009.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Senest opdateret 22-02-2010