Lov om finansiel virksomhed § 21, stk. 2 – Udbetaling af særlig risikobonus til en virksomhed – SEB Pensionsforsikring A/S

21-12-2010

Finanstilsynets afgørelse af 21. december 2010. Sagen har været forelagt Det finansielle Virksomhedsråd.

Efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd har Finanstilsynet påbudt SEB Pensionsforsikring A/S at anmelde ændrede regler for særlig risikobonus, der overholder § 21, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.


Efter Finanstilsynets fortolkning er selskabets anmeldte regler om mulighed for udbetaling af risikooverskud til firmaer i strid med lovens § 21, stk. 2.


I en pensionsordning, hvor en del af medarbejdernes løn indbetales til en bonusberettiget pensionsordning til medarbejderne, kan ordningens bonus efter Finanstilsynets fortolkning ikke, hverken helt eller delvis, udbetales til firmaer. Begrundelsen er, at de forsikrede (medarbejderne) i så fald ikke får en andel af det realiserede resultat, som er rimelig i forhold til, hvordan de har bidraget til dette resultat, jf. lovens § 21, stk. 2.


Læs hele afgørelsen her (pdf)


 

Senest opdateret 21-12-2010