Aarhus Lokalbank meldt for kursmanipulation

17-12-2010

Finanstilsynet har politianmeldt Aarhus Lokalbank til politiet for kursmanipulation med bankens egne aktier i en periode på et halvt år i 2009 og 2010.

Baggrunden for Finanstilsynets politianmeldelse er, at Aarhus Lokalbank i perioden fra september 2009 og til februar 2010 var en yderst aktiv opkøber af bankens egne aktier i markedet. I denne periode steg kursen på aktien for derefter at falde tilbage.


Finanstilsynet vurderer, at der i denne periode var så stor uligevægt mellem bankens køb og salg i markedet, at handelen ikke kan tilskrives en normal market maker funktion, der skal sikre likviditet i aktien.


Aarhus Lokalbank købte i perioden cirka 47.000 aktier og solgte cirka 4.000 aktier i markedet. I december 2009 var uligheden særlig stor, idet banken stod for næsten 80 procent af det samlede køb, mens banken slet ikke solgte aktier i markedet.


Finanstilsynet finder, at Aarhus Lokalbanks i kraft af sin dominerende handelsposition og indlæggelsen af store daglige købsordrer til højeste budkurs har sikret en kunstigt høj kurs, som ikke var et reelt udtryk for handelsværdien af aktien. Finanstilsynet vurderer endvidere, at bankens indlæggelse af store købsordrer og handel med egne aktier den 30. december 2009 havde til hensigt at holde kursen oppe på årets sidste handelsdag.


Sagen har været forelagt Fondsrådet.


 

Senest opdateret 17-12-2010