Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (privatkunder)

24-08-2010

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i juni 2010 på inspektion i Jyske Bank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet risikoen på bankens udlån til privatkunder og bankens kreditstyring på området. 


Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.


 

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen 182 udlånsengagementer, hvor hovedparten var i størrelsesintervallet fra 200.000 kr. til 5 mio. kr. Engagementerne var fordelt på flere forskellige stikprøver.


Finanstilsynet konstaterede ved gennemgangen af stikprøver, at der ikke var grundlag for at kræve ændring af bankens samlede niveau for nedskrivninger.


Finanstilsynet vurderede, at banken generelt har procedurer, som understøtter identifikationen af kritiske engagementer. Finanstilsynet vurderede endvidere, at kvaliteten af bankens bevillingsgrundlag var bedre end gennemsnittet for større banker.


Banken har opgjort solvensbehovet pr. 31. marts 2010 til 9,5 procent. Den faktiske solvens pr. 31. marts 2010 var 14,7 procent. 


Inspektionen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af bankens solvensbehov.


 

 

Senest opdateret 24-08-2010