Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008 og 2009 for Scandinavian Properties A/S

30-08-2010

(tidligere Investea Sweden Properties A/S)

Regnskabsregler: IAS 21, årsregnskabsloven §§ 98 og126, IAS 24, IAS 32, årsregnskabslovens § 107, IFRS 3 og IFRS-bekendtgørelsen, bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven.

Dokumenttype: Årsrapporten for 2008 og 2009

Regnskabsår: 2008 og 2009

Afgørelsesdato: 16. august 2010

Det er Fondsrådets vurdering, at årsrapporterne for 2008 og 2009 indeholder en række fravigelser fra IFRS samt årsregnskabsloven.


Afgørelsen vedrører 6 forhold, herunder bl.a. valg af funktionel valuta ved udarbejdelse af virksomhedens årsregnskab, indregning af omkostninger på egenkapitalen, der ikke fandtes at have den fornødne sammenhæng med en gennemført kapitalforhøjelse, samt kvalificering af erhvervelse af ejendomsselskaber som overdragelse af enkeltaktiver eller virksomheder.


Fondsrådet har for så vidt angår 3 af afgørelsens punkter påbudt virksomheden at offentliggøre korrigerende/supplerende information, hvoraf det fremgår, hvorledes fejlene har påvirket de enkelte regnskabsposter i årsrapporten for 2009, herunder påvirkningen på sammenligningstallene for 2008.


For så vidt angår to punkter har Fondsrådet givet virksomheden en påtale for manglende efterlevelse af oplysningskravene.


For så vidt angår et enkelt punkt har Fondsrådet taget virksomhedens forklaring til efterretning.

 

Læs hele afgørelsen her (pdf).

Senest opdateret 30-08-2010