Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008/09 for Euroinvestor.com A/S

30-08-2010

Regnskabsregler: IFRS 2, IAS 1, IAS 7, IAS 8, IAS 10, IAS 12, IAS 14, IAS 24, IAS 27, IAS 33, IAS 36, IAS 39, IFRS – bekendtgørelsen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, årsregnskabslovens § 76, årsregnskabslovens § 102, stk. 3., årsregnskabslovens § 104

Dokumenttype: Årsrapporten for 2008/09

Regnskabsår: 2008/09

Afgørelsesdato: 17. august 2010


Fondsrådets afgørelse

Det er Fondsrådets vurdering, at årsrapporten for 2008/09 indeholder en række fravigelser, og at Euroinvestor.com A/S derfor skal udarbejde og offentliggøre en ny årsrapport for 2008/09, hvori disse fravigelser er korrigeret.


Fravigelserne vedrører primært oplysnings- og opstillingskrav.


Henset til, at virksomheden offentliggør årsrapporten for 2009/10 den 16. september 2010, kan virksomheden alternativt vælge at korrigere de omtalte fravigelser i denne.


Læs hele afgørelsen her (pdf).


Senest opdateret 30-08-2010