Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 1 - Politianmeldelse af investeringsforvaltnings-selskabets direktør

28-04-2010

Finanstilsynets beslutning af 26. april 2010. Beslutningen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Finanstilsynet har efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd politianmeldt direktøren for [a], som er investeringsforvaltningsselskab for Investeringsforeningen [b], for overskridelse af placeringsgrænserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.


Investeringsforvaltningsselskabet indberettede, at Investeringsforeningen [b] havde overtrådt placeringsreglerne. Overskridelsen skyldes, at investeringsforvaltningsselskabets kontroller ikke har været tilstrækkelige i forbindelse med den daglige overvågning. Endvidere var enkelte værdipapirer fejlregistreret på udsteder.


Anmeldelsen skal ses i sammenhæng med, at overskridelsen har været langvarig. Overskridelsen varede i over et år. Samtidig er overskridelserne heller ikke konstateret i forbindelse med ledelsesrapporteringer og regnskabsaflæggelser.


Overskridelsen blev konstateret den 30. juli 2009. Investeringsforvaltningsselskabet har efterfølgende registreret værdipapirerne, således at den daglige udstederkontrol kan foretages på et korrekt grundlag.


Endvidere har investeringsforvaltningsselskabet nedbragt beholdningerne, således at foreningen lever op til kravene i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 

Senest opdateret 27-11-2012