Kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 7 - Vægtning af den strukturerede obligation - Valhalla 1

29-04-2010

Finanstilsynets afgørelse af 29. april 2010. Afgørelsen har været forlagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Danske Bank og BNP Paribas har i brev af 19. oktober 2009 bedt Finanstilsynet bekræfte en fortolkning af kapitaldæknings-
bekendtgørelsen i forhold til obligationsudstedelser fra Valhalla 1.

Fortolkningen medfører, at obligationerne kan nulvægtes som følge af en statsgaranti.

Læs hele afgørelsen her (pdf)


 

Senest opdateret 27-11-2012