Lov om finansiel virksomhed § 71, § 124 og § 373 – Politianmeldelse – J.A.K. Andelskassen Østervraa

28-04-2010

Finanstilsynets beslutning af 26. april 2010. Beslutningen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Finanstilsynet har efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd politianmeldt andelskassen for i flere tilfælde i perioden 2006-2009, at overtræde § 71, stk. 1, nr. 8 og § 124, stk. 4.


Andelskassen har i perioden 2006-2009 foretaget 5 fejlagtige indberetninger af andelskassens solvensbehov.


Andelskassen har i perioden 2006-2009 foretaget 5 forkerte indberetninger på trods af, at Finanstilsynet i hele perioden har oplyst andelskassen om fejlene og påbudt andelskassen at etablere interne procedurer for at undgå fremtidige tilfælde. Finanstilsynet har endvidere i hele perioden oplyst andelskassen om, hvordan solvensbehovet skulle beregnes.


Finanstilsynet har gjort andelskassen opmærksom på, at overtrædelse af § 71 og § 124 i lov om finansiel virksomhed er strafbelagt i henhold til § 373 i lov om finansiel virksomhed. 


Finanstilsynet har lagt vægt på antallet af påbud, der ikke er efterlevet i den pågældende periode.


 

 

Senest opdateret 27-11-2012