Politianmeldelse – Mobilcash ApS under konkurs - Lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 7

06-10-2009

Finanstilsynets beslutning af 6. oktober 2009. Beslutningen har været forelagt for Det Finansielle Virksomhedsråd.

Finanstilsynet har meldt Mobilcash ApS under konkurs til politiet for overtrædelse af § 308, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.


Selskabet har som udsteder af elektroniske penge benyttet sig af undtagelsesbestemmelsen i § 308, stk. 5. Ifølge denne bestemmelse gælder reglerne i kapitel 19 i loven ikke for udstedere af elektroniske penge, hvis de holder sig de fastlagte beløbsgrænser i loven. Selskaber, der benytter sig af undtagelsen, skal indsende en årlig redegørelse over deres aktiviteter til Finanstilsynet. Selskabet har ikke indsendt en årlig redegørelse til Finanstilsynet, som det er påkrævet i loven.


 

Senest opdateret 01-11-2011