Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 93, stk. 1 nr. 2 og 3, samt den tidligere § 102, stk. 2, i samme lov – Politianmeldelse af direktør

04-06-2009

Beslutning af 4. juni 2009

Finanstilsynet har efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd politianmeldt direktøren for [x], som er investeringsforvaltningsselskab for Investeringsforeningen [y], for overskridelse af placeringsgrænserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Finanstilsynet konstaterede, at Investeringsforeningen [y] havde overtrådt placeringsreglerne i afdeling [z] Overskridelsen skyldtes, at foreningen fejlagtigt ikke havde opfattet investeringen i obligationer udstedt af henholdsvis Nykredit og Totalkredit som obligationer udstedt af emittenter i samme koncern.

Anmeldelsen skal skes i sammenhæng med, at overskridelserne har været langvarige. Overskridelserne varede sammenlagt henholdsvis 287 dage og 121 dage, løbende over 2 år. Afdelingen havde i perioden placeret over henholdsvis 25 og 35 procent af afdeling [z] formue i realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer fra udstedere i samme koncern.

Fejlen blev opdaget af investeringsforvaltningsselskabet den 29. august 2008. Overskridelsen blev imidlertid ikke nedbragt eller indberettet til Finanstilsynet før Finanstilsynet anmodede om en redegørelse for placeringerne den 19. september 2008. Overskridelsen blev først rapporteret til foreningens bestyrelse den 26. november 2008.

Senest opdateret 01-11-2011