Påbud om at udarbejde forretningsgang for håndtering af NemKonto – Max Bank A/S

15-06-2009

Lov om finansiel virksomhed § 43 og bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3

Finanstilsynets afgørelse af 15. juni 2009

Sagsfremstilling

En medarbejder i Max Bank A/S havde misforstået anmærkningslister fra Bankernes EDB Central, og flyttede derfor en kundes NemKonto tilbage til Max Bank A/S efter, at kunden havde flyttet NemKonto’en til en anden bank. Dette skete uden kundens anmodning eller samtykke.

Afgørelse og begrundelse

Det følger af § 43 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008, og af § 3 i bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder, at de finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter, skal handle redeligt og loyalt overfor deres kunder.

Det er i strid med § 3 i god skik bekendtgørelsen at oprette eller flytte en NemKonto uden kundens udtrykkelige anmodning herom.

På baggrund af ovenstående er det Finanstilsynets vurdering, at Max Bank A/S har handlet i strid med god skik ved at foretage en uanmodet oprettelse af kundens NemKonto. Det er endvidere Finanstilsynet vurdering, at Max Bank A/S ikke på tilstrækkelig måde har sikret sig overholdelsen af reglerne, når Max Bank A/S’s forretningsgange for god skik ikke indeholder en specifik omtale af, hvordan man skal behandle anmærkningslister fra Bankernes EDB Central som sikrer, at kundernes NemKonti ikke flyttes uden kundens samtykke.

Finanstilsynet påbyder på den baggrund Max Bank A/S at udarbejde en forretningsgang, hvor af det klart fremgår, at det er i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder, at en NemKonto oprettes på baggrund af en anmærkningsliste fra Bankernes EDB Central, uden kundens udtrykkelige anmodning herom.

Senest opdateret 01-11-2011